header5.jpg

Agenda

Datum: woensdag 07 okt 2015
Tijd: 19:30 - uur
IONA-AVONDVIERING
Datum: vrijdag 09 okt 2015
Tijd: 20:00 - uur
Kulturele Kommisje: Gjalt de Groot
Datum: zondag 11 okt 2015
Tijd: 15:00 - uur
Sânman & Sikke
Datum: vrijdag 13 nov 2015
Tijd: 20:00 - 23:00 uur
Sjongconcert 13 -11-2015
Datum: vrijdag 20 nov 2015
Tijd: 20:00 - uur
Kulturele Kommisje: Hylke Speerstra
Datum: vrijdag 18 dec 2015
Tijd: 20:00 - uur
Kulturele Kommisje: Cantorij Surhústerfean

Joop-2In de eerste jaargangen van "It Slûske" liet het redaktielid Rinze Boersma – toen woonachtig in de woning van nu Piet en Rennie van Kammen in de Fintsjes – Rottevalsters aan het woord. Bekende dorpsgenoten, maar ook minder bekende. In bijgevoegde "Praatstoel" kunt u in kennis komen met wijlen Johanna en Jannes Haveman, woonachtig in het huis van thans Geert en Ymkje Veenstra aan het Muldersplein. Lees meer