header6.jpg

Agenda

Datum: woensdag 02 sept 2015
Tijd: 19:30 - uur
Doarpsrevu
Datum: woensdag 02 sept 2015
Tijd: 21:30 - uur
Challenger
Datum: donderdag 03 sept 2015
Tijd: 13:30 - 14:30 uur
Och Hea, fan Tsjerke nei Tsjerke
Datum: donderdag 03 sept 2015
Tijd: 13:30 - 15:30 uur
Bauke & Campbel
Datum: donderdag 03 sept 2015
Tijd: 14:30 - uur
Douwe Kootstra
Datum: donderdag 03 sept 2015
Tijd: 18:30 - uur
Zeskamp
Datum: donderdag 03 sept 2015
Tijd: 21:00 - uur
Traxion

 Joop-2Meikoarten sil ús moaie, âlde doarpsskûtsje wer regelmjittich de Lits op en del gean. Oer de nammejouwing fan de Lits hat yn ien fan Slûskes yn de earste jiergong in ferhandeling stien oer de nammen dy 't oan ferskillende stikken fan de Lits jûn binne. Tom de Boer hat dêr doe mei yn in tekening dúdlikheid oan jûn. .Lês it neifolgjender