header4.jpg

Agenda

Datum: zaterdag 06 sept 2014
Tijd: 15:00 - uur
Rottefalster Kiperke
Datum: dinsdag 09 sept 2014
Tijd: 10:00 - 12:00 uur
Werkcafe september
Datum: zaterdag 13 sept 2014
Tijd: 13:00 - 17:00 uur
Open Monumentendag
Datum: zaterdag 13 sept 2014
Tijd: 13:30 - 17:00 uur
Tsjerkepaad 2014
Datum: zaterdag 04 okt 2014
Tijd: 20:00 - uur
Gjalt de Jong en Paul Siemonsma
Datum: zaterdag 11 okt 2014
Tijd: 20:00 - uur
Foto expositie Wâldbyld
Datum: zondag 12 okt 2014
Tijd: 20:00 - uur
Foto expositie Wâldbyld

Joop-2In de eerste jaargangen van "It Slûske" liet het redaktielid Rinze Boersma – toen woonachtig in de woning van nu Piet en Rennie van Kammen in de Fintsjes – Rottevalsters aan het woord. Bekende dorpsgenoten, maar ook minder bekende. In bijgevoegde "Praatstoel" kunt u in kennis komen met wijlen Johanna en Jannes Haveman, woonachtig in het huis van thans Geert en Ymkje Veenstra aan het Muldersplein. Lees meer