header3.jpg

Agenda

Datum: vrijdag 18 dec 2015
Tijd: 20:00 - uur
Kulturele Kommisje: Cantorij Surhústerfean
Datum: woensdag 23 dec 2015
Tijd: 19:45 - uur
Kerstconcert De Piipegaeltsje Sjongers
Datum: zondag 10 jan 2016
Tijd: 11:00 - 14:00 uur
Nieuwjaarsconcert Muziekvereniging Polyphonia
Datum: woensdag 27 jan 2016
Tijd: 19:30 - 20:30 uur
Iona-avondviering
Datum: zondag 14 feb 2016
Tijd: 15:00 - 17:00 uur
Strijkorkest Regina Forte
Datum: woensdag 24 feb 2016
Tijd: 19:30 - 20:30 uur
Iona-avondviering
Datum: zaterdag 27 feb 2016
Tijd: 20:00 - uur
T.S. de Rottefalle mei kuiertoaniel

 Joop-2Meikoarten sil ús moaie, âlde doarpsskûtsje wer regelmjittich de Lits op en del gean. Oer de nammejouwing fan de Lits hat yn ien fan Slûskes yn de earste jiergong in ferhandeling stien oer de nammen dy 't oan ferskillende stikken fan de Lits jûn binne. Tom de Boer hat dêr doe mei yn in tekening dúdlikheid oan jûn. .Lês it neifolgjender