header4.jpg

Agenda

Datum: zondag 26 okt 2014
Tijd: 20:00 - uur
Pipegaeltsjesjongers
Datum: woensdag 29 okt 2014
Tijd: 20:00 - uur
Vrouwen van Nu
Datum: zaterdag 01 nov 2014
Tijd: 19:00 - uur
Jeugdsoos:
Datum: zondag 02 nov 2014
Tijd: 15:00 - uur
Waden … een theatraal concert.
Datum: dinsdag 11 nov 2014
Tijd: 17:30 - uur
Sintmaartenoptocht
Datum: woensdag 12 nov 2014
Tijd: 20:00 - uur
Vrouwen van Nu
Datum: vrijdag 14 nov 2014
Tijd: 19:30 - uur
Sjong- en Muzykjûn

Joop-2In de eerste jaargangen van "It Slûske" liet het redaktielid Rinze Boersma – toen woonachtig in de woning van nu Piet en Rennie van Kammen in de Fintsjes – Rottevalsters aan het woord. Bekende dorpsgenoten, maar ook minder bekende. In bijgevoegde "Praatstoel" kunt u in kennis komen met wijlen Johanna en Jannes Haveman, woonachtig in het huis van thans Geert en Ymkje Veenstra aan het Muldersplein. Lees meer