header2.jpg

Agenda

Datum: zaterdag 20 sept 2014
Tijd: 15:30 - 18:00 uur
Opening B13
Datum: dinsdag 23 sept 2014
Tijd: 20:00 - 23:00 uur
Formeren "werkgroep dorp MFC"
Datum: zaterdag 27 sept 2014
Tijd: 13:00 - 17:30 uur
Shantyfestival
Datum: zaterdag 04 okt 2014
Tijd: 20:00 - uur
Gjalt de Jong en Paul Siemonsma
Datum: dinsdag 07 okt 2014
Tijd: 10:00 - 12:00 uur
Werkcafe
Datum: woensdag 08 okt 2014
Tijd: 20:00 - 23:00 uur
Informatiebijeenkomst MFC
Datum: zaterdag 11 okt 2014
Tijd: 20:00 - uur
Foto expositie Wâldbyld

Joop-2In de eerste jaargangen van "It Slûske" liet het redaktielid Rinze Boersma – toen woonachtig in de woning van nu Piet en Rennie van Kammen in de Fintsjes – Rottevalsters aan het woord. Bekende dorpsgenoten, maar ook minder bekende. In bijgevoegde "Praatstoel" kunt u in kennis komen met wijlen Johanna en Jannes Haveman, woonachtig in het huis van thans Geert en Ymkje Veenstra aan het Muldersplein. Lees meer